Det här är FFK Skåne län

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig totalförsvarsorganisation för alla flygintresserade. Alla som vill kan vara med i FFK, såväl piloter som de som endast är intresserade av flyg. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna. De flesta som kommer till FFK har flygcertifikat och vill naturligtvis vara med på FFK-flygningar i någon form.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är förhållandevis billigt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis med flera. Och självklart ställer FFKs piloter och observatörer upp utan ersättning. Vi i FFK i Skåne län vill utöka uppdragsflyget och därigenom bidra i ännu högre grad till den nytta som småflyget kan ge samhället.

Normalt får piloter flyga lägst 150 meter över mark eller hav. I våra flyguppdrag behöver vi ibland flyga lägre än så för att kunna identifiera fartyg, spana vid gränserna, övervaka trafik, bevaka miljöhot med mera. Att flyga i mer än 200 km/h, 50 meter över trädtopparna ställer stora krav på piloten. Bara de med mycket god flygtrim kan komma ifråga för att få vara med på detta. För att få flyga så lågt måste man även ha blivit godkänd på den lågflygutbildning som FFK driver i egen regi. Utbildningen kräver full koncentration av piloterna under de fyra dagar som kursen pågår. Vidareutbildningen sker sedan inom de olika flyggrupperna som finns i länet.

Skåne är ett av de län som har två FIG grupper, ”flyginsatsgrupper”, med 8 piloter i varje grupp, vi har en KB grupp på 12 medlemmar, en SIG grupp, ”sjöinsatsgrupp”, med 8 piloter samt två hemvärnsflyggrupper med  8 piloter i varje.

Kommentarer är avstängda.