Reportage

KIMO konferensen

 

Hur kan vi samordna kompetenser och resurser vid en gränsöverskridande komplex olycka?

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän med ansvar för katastrof- och oljeberedskap i Skåne och dess kommuner.

 

Brand i Torvmosse

 

Kommentarer är avstängda.