KIMO konferensen

Hur kan vi samordna kompetenser och resurser vid en

 

gränsöverskridande komplex olycka?

 

Den 31 maj 2013 är det tio år sedan det kinesiska handelsfartyget Fu Shan Hai sjönk utanför Bornholms kust och läckte ut stora mängder olja utanför den sydskånska kusten. Olyckan krävde enorma arbetsinsatser och resurser och hade stor inverkan på miljö, natur och turism.

I samband med 10-årsdagen av denna katastrof inbjuder KIMO Baltic Sea och Region Skåne till en KONFERENS att belysa följande frågor:

* Hur arbetar vi gränsöverskridande vid en komplex olycka?
* Hur kan en oberoende organisation som KIMO Baltic Sea underlätta arbetet?
* Hur ser hotbilden och oljeberedskapen ut i Skåne/Sverige idag?
* Hur påverkas en kommun ekonomiskt vid en oljekatastrof?

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän med ansvar för katastrof- och oljeberedskap i Skåne och dess kommuner.

Bland talarna finns Jonas Fejes från IVL, Eva Ljungkvist från SÖRF, Margaretha Ericsson från MSB, Carina Barthel från Miljöförbundet Ystad-Österlen, Olof Lindh Professor från World Maritime University och representanter från arrangörerna Region Skåne samt KIMO Baltic Sea och dess ordförande, Monica Gripp (M).

I samband med KIMOkonferensen kommer även flera viktiga frivilligorganisationer att visa och demonstrera de insatser som de kan bidra med vid en komplex olycka, exempelvis en oljekatastrof:

FBC, Ystads Frivilliga Bergnings-Corps
SSRS, Sjöräddningssällskapet
KFV, Katastrofhjälp Fågel och vilt
FFK, Frivilliga Flygkåren
FRG, Frivilliga Resursgruppen
FRO, Frivilliga radioorganisationen
Civilförsvarsförbundet

 

Bilder från konferensen

_MG_8629_1_MG_8555_1_MG_8626_1_MG_8552_1

 

 

 

 

_MG_8576_1_MG_8543_1_MG_8575_1_MG_8597_1

 

 

 

 

 

Bilder levererade av FFK mha TBOS (Ta Bild Och Sänd)

SONY DSC SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

Bilderna som skickades i realtid från luften skapade ett stort intresse bland deltagarna på konferensen.

Och vi tackar till alla medhjälpare både från marken och från luften

_MG_8605_1_MG_8607_1

 

Kommentarer är avstängda.