Medlemsinformation

Det enda kravet för att bli medlem i FFK är att man är mantalsskriven (bosatt) i Sverige och delar FFK´s mål och inriktning. FFK är organiserade länsvis i länsflygavdelningar och du söker medlemskap i länsflygavdelningen i ditt hemlän. Medlemsansökan skickas till kårstaben i Nyköping. Alla medlemmar i Skåne Länsflygavdelning som är under 25 år tillhör automatiskt också vår ungdomssektion, som är under bildande.
Bli medlem genom att ladda ned, skriv ut och fyll i medlemsansökan. Betala medlemsavgiften, om 200kr (ungdom 100kr tom med 25år), på FFK´s medlemskonto: plusgiro 156 68 47-8, skriv ”AB” och ditt namn i betalningsmeddelande. Skriv på medlemsansökan att medlemsavgiften är betald och vilket datum detta gjorts. Skicka in medlemsansökan så kommer det ett svar inom några veckor.

Ladda hem:
» Ladda ner grundstadgar (PDF, kräver Acrobat reader)
» Ladda ner ansökan (PDF, kräver Acrobat reader)
Medlemsförmåner
Möjlighet att med flygklubbens flygplan deltaga i samhällsnyttig flygverksamhet i såväl fred som ofred. FFK har Transportstyrelsens tillstånd till 14 olika typer av verksamhet inom uppdragsflyget.
Alla medlemmar omfattas under all FFK-relaterad verksamhet av FFK´s medlemsförsäkring utan någon extra kostnad. (olycksfall-, flyg-, motorfordonsförsäkring) OBS! gäller även vid resa till o från verksamheterna (övning, möten, brandflyg mm)

  • Förmånlig rabatt på prenumeration av Flygrevyn
  • Förmånlig rabatt vid inköp av ”Svenska Flygfält”
  • FFK-nytt, vår egen medlemstidning direkt hem i brevlådan
  • Möjlighet till medlemskap i FMK(Försvarets MotorKlubb) med en lång rad ytterligare medlemsförmåner (Rabatter på: Bensin, Försäkringar, Bilinköp, Resor, mm)
  • Medlemskap i ungdomssektionen – för dig under 25 år

Avtalsknytning och Krigsplacering? I fredstid består länsflygavdelningarna i dag av tre medlemskategorier:

  • Avtalsknutna och krigsplacerade medlemmar inom FFK-Hemvärnsflyg, FFK-HV-flyg eller inom Sjöinformationsgrupp, FFK-SIG
  • Avtalsknutna, men ej krigsplacerade medlemmar inom FFK-Krisberedskapsflyg, FFK-KB
  • Ej avtalsknutna och ej krigsplacerade medlemmar

Kommentarer är avstängda.